POLÍTICA DE QUALITAT

Lamitex S.L., és una empresa dedicada a l'acabat de productes tèxtils, mitjançant el laminat i foamitzat per a una gran varietat d'aplicacions, conceptes que entén al seu torn des de l'horitzó de la qualitat del servei.


Per això, la Direcció de Lamitex adquireix el compromís de desplegar la seva Política de Gestió de Qualitat a través de tota l'organització, establint els següents principis i compromisos de referència per a l'establiment dels objectius de millora:

  • Comprendre les necessitats actuals i futures dels nostres clients i altres parts interessades pertinents, fomentar l'intercanvi de tota qüestió que ajudi a satisfer els seus requisits, aconseguir les seves expectatives i realitzar un esforç per avançar-nos a les seves necessitats futures. Complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables a l'activitat desenvolupada per l'organització, a nivell de qualitat, igual que tots aquells voluntaris que subscrivim.
  • Assegurar unes condicions de treball segures i saludables per prevenir els possibles danys i deteriorament de la salut relacionats amb l'exercici laboral dels nostres treballadors i altres parts interessades pertinents a través de l'eliminació dels perills i la reducció dels riscos per a la SST.
  • Proporcionar la formació i capacitació necessària, perquè l'equip humà pugui exercir correctament tots els seus treballs i proporcionant així mateix la informació i els mitjans necessaris per al desenvolupament de les seves activitats
  • Assegurar la confidencialitat, la deguda disponibilitat i integritat de la informació i respecte a la privacitat de les dades.
  • Dirigir els nostres esforços a incorporar el principi de millora contínua en tots els àmbits de gestió de l'empresa, mitjançant l'establiment de programes que desenvolupin els continguts d'aquesta Política i assignat els recursos humans i materials conseqüents amb els objectius plantejats.


La Direcció de Lamitex lidera, impulsa i dóna suport a les estratègies i accions encaminades a la compressió i interiorització de la transcendència d'aquesta Política i insta a tots els equips i persones que treballen per a l'organització i en el seu nom, que assumeixin els valors de la nostra cultura d'empresa i la integrin en el seu estil de treball, com a forma habitual del seu comportament.


                                                                                      Director General
                                                                                      maig 2018